THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN

THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN

Air filter

LỌC ĐƯỜNG ỐNG

Loại:0.6 tới 14.2 m3/phút , loại 18.5 tới 330 m3/phút , loại cao áp, loại dùng than hoạt tính

 • Áp suất: max. 16 bar

 • Cấp lọc bụi: 3/ 1 /0.01 micromet

 • Cấp lọc dầu: 5/1/0.1/ 0.001 ppm

LỌC THAN HOẠT TÍNH

irflows: 1.17 to 154.53 m³/min

 • Áp suất: max. 16 bar

 • Cấp lọc bụi: 0.01 micromet

 • Cấp lọc dầu(oil vapor): 0.003 ppm

BỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG

 • Loại: Series ZK

 • Flow rate: 2.0 to 95.8 m³/min

 • Standard pressure: max. 16 bar

THIẾT BỊ KHÁC

 • Bình tích khí ( Air receiver )

 • Bộ bảo về thiết bị khí nén ( AMCS - Air Main Charging Systerm )

 • Thiết bị tách nước tự động(ECO DRAIN condensate drains)

 • Thiết bị tách dầu và nước(Condensate treatment system AQUAMAT )