MÁY SẤY KHÍ

Máy sấy khí nén KAESER đưa tới giải pháp khí nén sạch, ổn định- tin cậy và tiết kiệm nhất với công nghệ từ Đức

SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH

  • Nhiệt độ điểm sương tới + 3 độ

  • Lưu lượng : Từ 0.35 tới 175 m3/phút

SẤY KHÍ HẤP THỤ

  • Nhiệt độ điểm sương tới -70 độ

  • Lưu lượng : Từ 0.2 tới 154 m3/phút

SẤY KHÁC

  • Nhiệt độ điểm sương linh động, tới ,-20,-40, -70 độ

  • Lưu lượng : Từ 0.04 tới 194 m3/phút

  • Chúng loại: Sấy màng, sấy hấp thụ gia nhiệt, sấy kết hợp, sấy cao áp

MÁY SẤY KHÍ / Air Dryer