ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Khí nén là mặt hàng không hề rẻ ? Phải có biện pháp sử dụng khí nén hiệu quả để tiết kiệm hóa đơn tiền điện

Một số con số liên quan đến đến năng lượng máy nén khí:

  • Chi phí vận hành một hệ thống khí nén đắt hơn nhiều so với chi phí mua máy nén . Nếu xém trong vòng 10 năm, Chi phí năng lượng chiểm trên 75% tổng chi phí , trong khi chi phí mua mới máy chưa tới 12%

  • Tham khảo bảng chi phí điện năng tiêu thụ của máy nén khí như biểu đồ. Ví dụ Máy nén khí 37 kW làm việc hai ca khoảng 8760 giờ /năm, nhu cầu khí 6.5m3/phút với giá điện khoảng 10 cent/kWh thì chi phí năng lượng khoảng 37,500 USD /năm

  • Cứ mỗi mức tăng 4oC của nhiệt độ khí vào, mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng thêm 1% để duy trì năng suất tương ứng

  • Giảm áp suất cấp 1 bar trong máy nén sẽ giảm tiêu thụ điện từ 6 – 10 %.

  • Rò rỉ khí nén từ một lỗ 6.4mm có thể lãng phí 3.400 $ / năm vào hoạt động một hệ thống máy nén ở 700kPa

CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ